פחמנומטר עבור אלי לילי

"מחשבון פחמני" אינטראקטיבי. היישום הזה, שנועד לילדים ולהורים, מחשב את טביעת הרגל הפחמנית באמצעות מידע שמכניס המשתמש.
היישום תוכנן עבור אסיף אסטרטגיות ואלי לילי.

Flash/Actionscript