Consumer Translations

אתר ומערך הזמנות ייעודי שתוכנן עבור חברת תרגום ושילוח ייחודית. האתר הזה כולל תהליך הזמנות ייעודי, שמאפשר למשתמש להירשם ולהעלות מסמכים לתרגום ולמשלוח, תוך הגדרה של שפת המקור והיעד. מנהל האתר מקבל את ההזמנה במערכת שנבנתה במיוחד למטרה זו, ומתפעל את ההזמנה (כולל הערכת עלויות, יצירה ושליחה אוטומטית של חשבוניות במייל ושליחה של קישורים עבור הלקוח).

PHP, jQuery, CSS3, HTML5