לוח מניות עבור מגדל

יישום תצוגה דינמי למניות ולסחורות. על ידי קריאת הערכים של מגוון שווקי מניות וסחורות שמעודכנים בזמן אמת, האפליקציה הזו מציגה את הערכים בהתאם. בנוסף מעודכנים גם המסרים של החברה.
היישום תוכנן עבור YCD Multimedia.

Flash/Actionscript