תיאטרון הנפש

אתר לתיאטרון היהודי, "תיאטרון הנפש", הממוקם בישראל. האתר נותן מידע על כל ההפקות - מהעבר ובהווה, כולל תאריכי הופעות, המלצות, וארכיונים.

PHP, mySQL,jQuery,CSS3,HTML5