Rafi Agiv Talent Agency

אתר לסוכנות רפי עגיב הממוקם בתל אביב. אתר זה נבנה על מנת להציג את כל האנשים המיוצגים על ידי הסוכנות, החל משחקנים וספורטאים למרצים. עבור כל מיוצג, מופיעיה מידע הכולל קורות חיים כלליים, תמונות, וידאו ותמונות Instagram.

האתר כולל אפשרויות חיפוש מפורטות על מנת להקל על מציאת מיוצגים ספציפים, אפשרות של הוספת אנשים לרשימה שניתן לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני לסוכנות או ללקוחות רלוונטיים וטופס בצטרפות לסוכנות.

PHP, HTML5, CSS3, jQuery